18 июля 2012, среда 09:58
RSS Facebook Twitter LiveJournal ВКонтакте
Проекты
Партнеры


Збережи старий Київ

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо підготовки кадрів для IT-галузі

3 апреля 2012, 19:07
Поделиться →
распечататьраспечатать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

від 16.03.2012 р. N 1/9-196

Ректорам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців за галуззю знань "Інформатика та обчислювальна техніка" Щодо підготовки кадрів для IT-галузі.

Аналіз проблемних питань підготовки кадрів з вищою освітою для IT-галузі, у тому числі матеріалів відповідних галузевих асоціацій, свідчить про відсутність взаємодії IT-освіти і ринку праці в IT-галузі, що призводить до виникнення проблем з працевлаштуванням випускників IT-спеціальностей, тривалого строку адаптації випускників на робочому місці тощо.

Аналогічні зауваження висловлювалися представниками провідних компаній у сфері інформаційних технологій на зустрічі з Прем'єр-міністром України 14 лютого 2012 р., зокрема щодо змісту професійної підготовки випускників напрямів IT-спеціальностей, оскільки їх значна кількість не спроможні працювати за фахом без тривалого додаткового навчання.

У зв'язку із цим, Прем'єр-міністром України доручено Міністерству освіти і науки, молоді та спорту підтримати пропозицію представників бізнесу щодо створення при вищих навчальних закладах навчальних центрів провідних світових IT-компаній.

На виконання зазначеного доручення та з метою поліпшення якості професійно-практичної підготовки студентів, що здобувають вищу освіту у галузі знань "Інформатика та обчислювальна техніка", подолання замкнутості освітнього процесу та забезпечення його синхронізації з високими темпами розвитку індустрії інформаційних технологій, Міністерство просить вжити невідкладних заходів щодо створення спільно з провідними вітчизняними і зарубіжними компаніями навчальних (навчально-практичних) центрів при університетах, розробити і затвердити Положення про університетський навчальний (навчально-практичний) центр.

Головними завданнями такого Центру мають стати:

забезпечення практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів, а також підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців IT-галузі;

поглиблене вивчення окремих навчальних дисциплін;

внесення пропозицій щодо поліпшення професійної підготовки студентів та перепідготовки працівників IT-галузі;

розроблення та впровадження у навчальний процес новітніх інтегрованих технологій, технічних та інформаційно-комунікативних засобів навчання;

створення організаційних і матеріально-технічних умов для реалізації індивідуальних планів підготовки фахівців IT-галузі;

проведення стажувань для аспірантів, докторантів та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів;

створення центрів колективного користування наукоємним обладнанням;

концентрація ресурсів на перспективних науково-технологічних напрямах на основі застосування механізму державно-приватного партнерства, у тому числі за рахунок замовлень бізнесу та зарубіжних фірм і центрів;

реалізація програм зміцнення і поновлення матеріально-технічної бази Центру із залученням різних джерел фінансування, не заборонених законодавством;

співпраця з навчальними (навчально-практичними) центрами інших університетів;

співробітництво з галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними установами різних форм власності, в тому числі іноземними, для виконання завдань Центру;

використання кращого міжнародного досвіду.

Перший заступник Міністра

Є. М. Суліма

Социальные сети

Tweet
0

Редакция

Электронная почта:
Телефон: +38 (044) 278-2888, +38 (068) 363-0661
Адрес: г. Киев, ул. Пушкинская, 1-3/5, оф.54
Выходит с ноября 2009 г.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полiт.ua обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ua.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полiт.ua, 2009–2011.