Телефоны для связи:
(044) 256-56-56
(068) 356-56-56
» » Николай Держалюк: существующие квалификационные требования являются гарантией определенного научного уровня

Николай Держалюк: существующие квалификационные требования являются гарантией определенного научного уровня

10 февраль 2020, Понедельник
1 084
0
Николай Держалюк: существующие квалификационные требования являются гарантией определенного научного уровняНа вопросы «Полiт.ua» о намечающихся реформах в системе присвоения ученых степеней и ученых званий ответил ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии, доктор исторических наук Николай Степанович Держалюк (на фото). Беседовала Лилия Пата.

Приводим текст интервью  на украинском и на русском языках.

— Ми би хотіли почути вашу позицію, ваше відношення щодо надання деяким провідним внз статусу автономного самоврядного університету — чи дійсно вони стануть автономними, незалежним від ВАК України?

— Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року та від 3 лютого 2010 року в цілому 13 провідних вищих навчальних закладів, університетів, отримали статус самоврядного (автономного) дослідницького національного університету.
Ми в цьому відношенні можемо говорити тільки про присудження наукових ступенів. До цих пір у внз було відсутнє право на те, щоб спеціалізована вчена рада приймала остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів. Але нині триває процес пошуку оптимального функціонування вищої школи і науки в Україні. Тому вказані  постанови ми підтримуємо. Це добре, що такий статус університетів тепер існує.
Процес створення більш сприятливих і об’єктивних умов підготовки наукового потенціалу триває. Є спроба і прагнення вдосконалити підготовку фахівців вищої кваліфікації, зокрема підготовку науково-педагогічних кадрів.
Зазначені питання потрібно розглядати у комплексі. На сьогодні повноваження законодавчо розподілені між Міносвіти і ВАК України таким чином, що за Міністерством освіти і науки — присвоєння вчених звань доцента і професора, за Вищою атестаційною комісією — наукових ступенів кандидата наук, доктора наук і вченого звання старшого наукового співробітника.
Я можу сказати лише про повноваження, які нам належать.
Окремим пунктом зазначених постанов відповідним органам дано доручення підготувати і подати на розгляд КМУ проекти законодавчих та нормативно-правових актів з питань надання університетам права приймати остаточне рішення про присудження наукових ступенів (кандидата, доктора наук) та присвоєння вчених звань (доцента, професора). Думається, що реалізуватися це положення буде в порядку, визначеному нормативною базою. Відповідно до покладених на неї повноважень, Вища атестаційна комісія формує мережу спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій. Вона ж буде працювати з університетами, що отримали статус дослідницьких, затверджуючи їхні спеціалізовані вчені ради на тих же підставах і відповідно до того положення, що у нас існує, строком на один-три роки.
Держава проводить єдину державну політику щодо атестації кадрів вищої кваліфікації з багатьох причин. Рівність вимог щодо дисертаційних досліджень, недопущення їх дублювання, вирівнювання рівнів науково-педагогічних кадрів між провідними внз, науковим центром і менш потужними науково-педагогічними установами з об’єктивних причин, структура освіти всіх рівнів для перехідного періоду  в розвитку Української держави має бути узгодженою.
Отримання наукових ступенів кандидата наук, доктора наук, звання старшого наукового співробітника передбачає додаткові фінансові і соціальні гарантії, є підставою для отримання відповідних грошових доплат; кандидат наук  може претендувати на вчене звання доцента, доктор наук — професора. Таким чином, зарплата, посада, статус і соціальні гарантії є взаємопов’язаними речами і повинні контролюватися державним органом.
В законопроектах «Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» і «Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації», що вже тривалий час розглядаються, також зафіксовані ці положення. Так, статтю 26 Закону України «Про вищу освіту» пропонується доповнити таким абзацом: «прийняття спеціалізованою вченою радою університету остаточних рішень щодо присудження наукових ступенів кандидата наук (доктора філософії) та  доктора наук з видачею державного документа в установленому порядку». Те ж саме пропонується щодо прийняття вченою радою університету остаточного рішення про присвоєння вчених звань з видачею документа державного зразка.
Питання присвоєння вченого звання розглядає вчена рада внз, але спеціалізована вчена рада утворюється ВАК. З Вищої атестаційної комісії  ніхто не знімає повноважень,  покладених на неї Кабінетом Міністрів України і Президентом України.
— Тобто ще не існує механізму, за яким би університет самостійно присуджував наукові ступені?

— Так,  ВАК все рівно лишається контролюючим органом, як і Міністерство освіти і науки України.
Ще немає в Україні такого, щоб спеціалізована вчена рада державного внз остаточно прийняла рішення і видала диплом недержавного зразка. Можливості видати диплом державного зразка в університетів поки що немає — навіть у самоврядних. Тому на сьогодні правовий механізм для того, щоб спеціалізована вчена рада прийняла рішення і видала державний диплом, відсутній. Ці ж положення зафіксовані законодавчо і у вищезгаданих законопроектах.
На сьогодні в Україні є установи, які видають диплом про науковий ступінь одразу після захисту. Алі такі дипломи не мають юридичної сили.
Видача диплому після рішення спеціалізованої вченої ради мусить розглядатися державним органом з питань атестації. Це є здійсненням державної політики не в корпоративних, а в загальнонаціональних інтересах.
У нас уже в загальному розроблена процедура щодо того як ми будемо розглядати такі справи. До речі, ми вважаємо, що спеціалізовані вчені ради, які будуть працювати у режимі автономії, повинні діяти не тільки в навчальних закладах, але і в науково-дослідних інститутах. Така спецрада буде створюватися на базі наукової школи, а захищені в ній дисертації будуть проходити у ВАК за спрощеною процедурою.
У зв’язку з цим можливо потрібно буде внести зміни до Порядку присудження наукових ступенів та запровадити ліцензування діяльності таких спеціалізованих вчених рад.
— З огляду на набуття деякими вченими радами особливого статусу, у ВАК відбудуться структурні зміни?
— На сьогодні існує єдиний державний орган — Вища атестаційна комісія. Він може змінити свою назву, модифікувати свою діяльність, але принцип буде однозначний — він буде відповідати за ту ділянку роботи, що й зараз — забезпечення атестації та видача дипломів (на даний час трьох видів — кандидата наук, доктора наук і старшого наукового співробітника).
— Чи складно буде для ВАК здійснити перехід від ступеню кандидата наук до доктора філософії, як передбачено у законопроекті щодо змін до закону «Про вищу освіту»?
— Це невелика перешкода. Якщо у нас наукова еліта, керівництво — Кабінет Міністрів України, Міністерство освіти і науки України — знайдуть консенсус і зможуть погодитись на те, щоб нинішніх кандидатів прирівняти до доктора філософії, то для ВАК це проблемою не буде.
— А чи будуть замінюватись дипломи нинішнім кандидатам наук на нові — доктора філософії?

— Ні. Закон зворотної сили не має, отже нинішні кандидати наук залишаться зі своїми дипломами. Заміни дипломів не буде, вони автоматично будуть визнаватися рівними з докторами філософії.
Ми і зараз видаємо дипломи докторів філософії — громадянам інших держав, які навчаються в Україні. Але, наприклад, громадянам Китайської Народної Республіки видається диплом кандидата наук.
До диплому кандидата наук видається додаток англійською мовою.
— Чому ВАК наполягає на тому, що видача документів, присудження наукових ступенів, була саме за нею?

— Ми вважаємо, що наші документи мають вищий юридичний статус ніж за кордоном, бо вони не обмежуються рамками одного внз — того, де захищена робота. Дія наших документів поширюється на територію всієї країни. Якщо людина перейшла з університету в університет, то їй не доводиться підтверджувати свій кваліфікаційний рівень заново.
— Які питання і проблеми вирішує ВАК у зв’язку з переходом вищої освіти на Болонську систему?

— У зв’язку з підписанням Болонських протоколів передбачалося диплом доктора філософії вважати дипломом про вищу освіту. Ми вважаємо, що це пониження юридичного статусу диплому. В такому разі диплом доктора філософії не буде давати права, наприклад, на наукову пенсію. Тому ми жорстко відстоюємо позицію стосовно того, що диплом доктора філософії повинен бути дипломом про науковий ступінь. При цьому захист дисертації відбуватиметься в спеціалізованій вченій раді з дотриманням всіх установлених вимог. Українські дипломи визнаються більш ніж у 70 країнах світу! То ж чи потрібно знижувати їх рівень до рівня дипломів про вищу освіту?
Друга справа, що ми погоджуємося на номінальну зміну кандидата наук на доктора філософії — це краще сприймається в світі. Адже багато наших науковців їдуть працювати за кордон.
На нашу думку існуючі кваліфікаційні вимоги є гарантією певного наукового рівня: адже в різних країнах рівень робіт-PhD неоднаковий. Проте будь-яка робота-PhD за рівнем не досягає нашого рівня доктора наук. У деяких країнах є ступінь габілітованого доктора за досягнення в науці без підготовки окремої кваліфікаційної праці. Коли постало питання, щоб в Україні теж лишити лише ступінь доктора філософії, — наукова громадськість цього не сприйняла. Тому залишилась двоступенева система атестації.
У Болонському процесі немає чіткого розмежування: кінець вищої освіти — початок наукової діяльності. У нашій країні, при наших недосконалих нормативних актах, все чіткіше.  Людина спочатку здобуває вищу освіту, а потім займається науковою діяльністю, здобуваючи науковий ступінь. На Заході ця грань стерта, ми вважаємо, що тут Болонська система має прогалину.
— Тобто наша система більш структурована?

— Звичайно. У нас все більш чітко продумано і вже аспірантура у нас зараховується до наукового стажу. Якщо на вимогу Болонських протоколів підготовка докторів філософії  буде здійснюватися в рамках вищої освіти, то науковці втратять три роки свого наукового стажу. За юридичними нормами це є погіршенням умов, на жаль.
Нині триває перехідний період. На нашу думку, для того, щоб зберегти наш науковий потенціал, краще ще певний час зберігати у цій сфері державний контроль.
 
Перевод на русский язык

— Мы бы хотели услышать ваше мнение относительно предоставления некоторым ведущим вузам статуса автономного самоуправляющегося университета — действительно ли они станут автономными, независимым от ВАК?

— Согласно постановлениям Кабинета Министров Украины от 29 июля 2009 года и от 3 февраля 2010 года 13 ведущих высших учебных заведений, университетов, получили статус исследовательского автономного самоуправляющегося национального университета.
Мы в этом отношении можем говорить только о присуждении ученых степеней. До сих пор вузы не имели права через свой специализированный ученый совет принимать окончательное решение о присуждении ученых степеней. Но на данный момент идет процесс поиска оптимального функционирования высшей школы и науки в Украине. Поэтому мы поддерживаем указанные постановления. Это хорошо, что такой статус университетов теперь существует.
Процесс создания более благоприятных и объективных условий подготовки научного потенциала идет. Налицо попытка и желание усовершенствовать подготовку специалистов высшей квалификации, в частности подготовку научно-педагогических кадров.
Указанный вопрос нужно рассматривать в комплексе. Полномочия законодательно распределены между Минобразования и ВАК таким образом, что за Министерством образования и науки закреплено присвоение ученых званий доцента и профессора, за Высшей аттестационной комиссией — ученых степеней кандидата наук, доктора наук и старшего научного сотрудника.
Я могу сказать лишь о наших полномочиях.
Отдельным пунктом указанных постановлений предоставлено право университетам принимать окончательное решение о присуждении ученых степеней кандидата и доктора наук и присвоения ученых званий (доцента, профессора). Думается, что реализовываться это положение будет в порядке, определенном действующей нормативной базой. Согласно возложенным на нее полномочиям, Высшая аттестационная комиссия формирует сеть специализированных ученых советов по защите диссертаций. Она же будет работать с университетами, которые получили статус исследовательских, утверждая их специализированные ученые советы на тех же основаниях и согласно тому положению, которое у нас существует, сроком на три года.
Государство по ряду причин проводит единую государственную политику в отношении аттестации кадров высшей квалификации. Уровень требований к диссертационным исследованиям, недопущение их дублирования, выравнивание уровней научно-педагогических кадров между ведущими вузами, научным центром и менее сильными по объективным причинам научно-педагогическими учреждениями, структура образования всех уровней для переходного периода в развитии украинского государства должны быть согласованными.
Получение ученых степеней кандидата наук, доктора наук, старшего научного сотрудника является основанием для получения соответствующих денежных доплат; кандидат наук может претендовать на ученое звание доцента, доктор наук — на звание профессора. Таким образом, зарплата, должность и статус являются взаимосвязанными вещами и должны контролироваться государственным органом.
В законопроектах «О высшем образовании» и «Об аттестации научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации», которые уже довольно долго рассматриваются, по согласованию с Министерством образования и другими заинтересованными министерствами также зафиксированы эти положения. Так, статью 26 Закона Украины «О высшем образовании» предлагается дополнить таким абзацем: «принятие специализированным ученым советом университета окончательных решений о присуждении ученых степеней кандидата наук (доктора философии) и доктора наук с выдачей государственного документа в установленном порядке». То ж самое предлагается в отношении принятия ученым советом университета окончательного решения о присвоении ученых званий с выдачей документа государственного образца.
Вопрос присвоения ученого звания рассматривает ученый совет вуза, но специализированный ученый совет формируется Высшей аттестационной комиссией. С ВАК никто полномочий не снимает, и реализация государственной политики Кабинетом министров Украины и президентом Украины возложена на ВАК.
— Другими словами, еще не существует механизма, который бы позволил университету самостоятельно присуждать ученые степени?

— Да, ВАК все равно остается контролирующим органом, как и Министерство образования и науки Украины.
Еще нет в Украине такого, чтобы специализированный ученый совет окончательно принял решение и выдал диплом негосударственного образца. Возможности выдавать дипломы государственного образца у университетов пока что нет — даже у самоуправляющихся. Поэтому на сегодня отсутствует правовой механизм для того, чтобы специализированный ученый совет принял решение и выдал государственный диплом. Эти же положения зафиксированы законодательно и в законопроектах.
На сегодня в Украине есть заведения, которые выдают диплом о присвоении ученой степени сразу после защиты. Но такие дипломы не имеют юридической силы.
Выдача диплома после решения специализированного ученого совета должна рассматриваться государственным органом по вопросам аттестации. Это есть и должно быть государственной политикой.
У нас уже в целом разработана процедура, согласно которой ми будем рассматривать такие дела. Кстати, мы считаем, что специализированные ученые советы, которые будут работать в режиме автономии, должны действовать не только в учебных заведениях, но и в научно-исследовательских институтах. Такой спецсовет будет создаваться на базе научной школы, а защищенные на нем диссертации будут проходить ВАК по упрощенной процедуре.
В связи с этим, возможно, надо будет внести изменения в порядок присуждения ученых степеней и ввести лицензирование деятельности таких специализированных ученых советов.
— Учитывая получение некоторыми учеными советами особого статуса, в ВАК могут произойти структурные изменения?

— На сегодня существует единственный государственный орган — Высшая аттестационная комиссия. Он может изменить свою название, модифицировать свою деятельность, но принцип будет однозначный — он будет отвечать за тот участок работы, что и сейчас — обеспечение аттестации и выдача дипломов (на настоящий момент трех видов — кандидата наук, доктора наук и старшего научного сотрудника).
— Трудно ли будет для ВАК перейти от степени кандидата наук к доктору философии, как предусмотрено в законопроекте « О высшем образовании»?

— Это небольшое препятствие. Если у нас научная элита, руководство — Кабинет Министров Украины, Министерство образования и науки Украины — придут к консенсусу и смогут согласиться на то, чтобы нынешних кандидатов приравнять к докторам философии, то для ВАК это проблемой не будет.
— А будут ли менять дипломы нынешним кандидатам наук на новые — докторов философии?

— Нет. Закон обратной силы не имеет, нынешние кандидаты наук останутся со своими дипломами. Замены дипломов не будет, они автоматически будут признаваться равными дипломам докторов философии.
Мы и сейчас выдаем дипломы докторов философии — гражданам других государств, которые учатся в Украине. Но, например, гражданам Китайской народной республики выдается диплом кандидата наук.
К диплому кандидата наук выдается приложение на английском языке.
— Почему ВАК настаивает на сохранении за собой права выдачи документов и присуждения научных степеней?

Мы считаем, что у наших документов юридический статус выше, чем за границей, потому что они не ограничиваются рамками одного вуза — того, где защищалась работа. Действие наших документов распространяется на территорию всей страны. Если человек перешел из университета в университет, то ему не приходится заново подтверждать свой квалификационный уровень.
— Какие вопросы и проблемы решает ВАК в связи с переходом высшего образования на Болонскую систему?

В связи с подписанием Болонских протоколов предполагалось диплом доктора философии считать дипломом о высшем образовании. Мы считаем, что это понижения юридического статуса диплому. В таком случае диплом доктора философии не будет давать права, например, на научную пенсию. Поэтому мы жестко стоим на том, что диплом доктора философии должен быть дипломом, подтверждающим ученую степень. При этом защита диссертаций происходит в специализированном ученом совете с соблюдением всех установленных требований. Украинские дипломы признаются более чем в 70 странах мира! Так надо ли снижать их уровень до уровня дипломов о высшем образовании?
Другое дело, что мы можем согласиться на изменение названия — кандидата наук на доктора философии, это лучше воспринимается в мире. Ведь многие наши научные работники едут работать за границу.
По нашему мнению, существующие квалификационные требования являются гарантией определенного научного уровня: даже в разных странах уровень PhD-работ неодинаковый. Однако любой Phd по уровню не достигает нашего уровня доктора наук. В некоторых странах есть лишь степень хабилитированного доктора за достижения в науке без подготовки отдельной квалификационной работы. Когда встал вопрос, чтобы в Украине тоже оставить лишь степень доктора философии Phd, научная общественность этого не восприняла. Поэтому осталась двухстепенная система аттестации.
В Болонском процессе нет четкого размежевания: окончание высшего образования — начало научной деятельности. В нашей стране, даже при наших несовершенных нормативных актах, все более четко. Человек сначала получает высшее образование, а потом занимается научной деятельностью, получая ученую степень. На Западе эта грань стерта, мы считаем, что тут у Болонской системы недоработка.
— Другими словами, наша система более структурирована?

— Конечно. У нас все более четко продумано, и уже аспирантура у нас засчитывается в научный стаж. Если по требованиям Болонских протоколов подготовка докторов философии будет осуществляться в рамках высшего образования, то научные работники потеряют три года своего научного стажа. По юридическим нормам это ухудшение условий, к сожалению.Сейчас мы находимся в переходном периоде. На наш взгляд, для того, чтобы сохранить наш научный потенциал, лучше еще какое-то время сохранять в этой сфере государственный контроль.
Обсудить
Добавить комментарий
Комментарии (0)