Телефоны для связи:
(044) 256-56-56
(068) 356-56-56
» » Які особливості роботи юридичного департаменту України?

Які особливості роботи юридичного департаменту України?

06 май 2022, Пятница
1 051
0

«Виживають не найсильніші і найрозумніші, а ті, що найшвидше адаптуються до змін.» Чарльз Дарвін

Слід зазначити, що думку Чарльза Дарвіна, як частину еволюційних процесів, можна сміливо застосовувати як до біологічного розвитку людства, так й до соціального, і звісно, до будь-якої бізнес моделі.

Які особливості роботи юридичного департаменту України?Безумовно, закони бізнесу так само зводяться до цього постулату - виживає найсильніший: більш гнучкий, більш цілеспрямований, сильніший, що вміє знаходити оригінальність та затребуваність серед буденності та типовості інших продуктів.

Юридичні департаменти України в епоху глобальних потрясінь, спричинених світовою пандемією, економічною кризою та руйнуванням звичайних та зрозумілих для всіх правил ведення роботи, не можуть не відреагувати на ці зміни. В іншому випадку архаїчні правила роботи безпосередньо відобразяться на всьому бізнесі, що супроводжується, та можуть спричиніті катастрофічні наслідки для нього.

Тому сьогодні перед корпоративними юристами стоять ті ж виклики, що й перед бізнесом загалом - вижити самим в епоху скорочень та допомогти вижити своїм підприємствам. Не має значення, де адвокат чи юрист працює: усередині компанії чи як зовнішній консультант. Мета завжди варта одна для всіх - максимально допомогти та відстояти інтереси свого клієнта.

Сьогодні Україна, яка перебуває «у стані війни» одразу на «двох фронтах»: з COVID-19 та військовою агресією з боку Російської Федерації на сході країни, змушена шукати все нові й нові шляхи та способи виживання держави, які часом і, на жаль, часто не поділяються з боку бізнесу та юридичних консультантів. Корпоративні юристи змушені щодня перебувати в аналізі постійних нововведень та законодавчих ініціатив народних депутатів, активно висловлювати свої точки зору та відстоювати позицію бізнесу на різних професійних майданчиках, сподіваючись, що аргументовані зауваження знайдуть розуміння з боку чиновників.

Все вищеперелічене є основними тенденціями розвитку цілей та функціонування юридичних департаментів України у 2021 році, і ми бачимо, що найдрайвішіші департаменти задають темп та напрямок для інших колег, показуючи як досягнення, так і помилки, від яких ніхто не застрахований, але саме допущені помилки і є найціннішим здобутим досвідом.

Хотілося б наголосити на основних тенденціях, які на мій погляд, є найбільш передовими на сьогодні в роботі юридичних служб компаній України.

Перенесення юридичного супроводу бізнесу в онлайн режим.

Хаотичні та безсистемні методи боротьби держави з пандемією COVID-19 в останні два роки у вигляді перманентних та несподіваних періодів локдауну, обмеження пересування та інші інструменти стримування захворюваності в країні чітко показали необхідність в максимально стислі терміни перевести всі основні бізнес-процеси в онлайн, за можливості. Розвиток технологій в останнє десятиліття дало безліч інструментів, щоб налагодити віддалену комунікацію та підтримку бізнесу різними програмними продуктами у будь-якій точці світу за наявності зв'язку та Інтернету.

Останнім часом багато бізнесів побачили для себе достатньо плюсів, щоб перевести на віддалений супровід частину своїх структурних підрозділів, у тому числі й юристів. Подібні зміни ще ведуть до різних дискусій про корисність та шкідливість online/offline роботи, але щоб не відбувалося на сьогодні, очевидним залишається факт - світ корпоративного супроводу бізнесу зазнав кардинальних змін і з цим неможливо не зважати.

Акцент на впровадження політик та стандартів європейських директив та положень

У лютому 2019 року Верховна Рада України закріпила у статті 85 та статті 116 Конституції України незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

Таким чином, очевидними подальшими кроками з боку українського бізнесу є приведення своїх політик та стандартів до загальноєвропейських. Від цього прямо залежить розвиток та знаходження нових ринків збуту робіт та послуг через закриття ринків у Російській Федерації та Республіки Білорусь для України. У цьому напрямі роль корпоративних юристів визначається у своєчасному та оперативному знаходженні норм європейського законодавства, не чекаючи поступової імплементації їх у законодавство України, умінні зіставити поточні вимоги законодавства України та знайти оптимальну фінансову модель спільно з іншими структурними підрозділами.

Такий підхід дозволить компаніям бути готовим до освоєння нових ринків збуту українських товарів та послуг та гідно конкурувати з європейськими партнерами не лише в ЄС, а й на інших світових ринках.

Окремо варто ще раз звернути увагу тих компаній, які планують активний розвиток на європейські та інші світові ринки, що служба compliance вже найближчим часом має бути не тільки зрозумілою як поняття і що це таке взагалі, а й впроваджено в корпоративну структуру офіційно. Бажано відразу ж уникнути формального відношення і поставитися до функціоналу compliance officer з усією серйозністю, гармонійно впровадивши в структуру прийняття корпоративних рішень та контролю. Але про це трохи пізніше.

Проектний підхід до супроводу бізнес-процесів

Все більше популярності в компаніях набирає залучення юристів до створюваних груп з метою реалізації різних проектів, що дозволяє більш ефективно відпрацьовувати необхідні юридичні аналізи та оперативне надання пропозицій щодо мінімізації низки юридичних ризиків у таких проектах.

На мій погляд, така крос-функціональна співпраця має вирішальне значення для інновацій та підвищення ефективності бізнесу та його розвитку.

Ось, наприклад, деякі приклади факторів, які потрібно урізноманітнити при формуванні вашої крос-функціональної команди: досвід, здатність до комунікації, навички, стаж роботи, вік, стать, отриманий досвід на попередніх місцях роботи.

Дуже важливо направити в таку групу юриста, який матиме вплив і повагу серед інших членів, краще за інших юристів розуміється на конкретних процесах, продуктах чи дисциплінах, може зробити більш ефективними спільні зусилля, поділившись знаннями з іншими, що дозволить максимально продуктивно відпрацювати юридичну частину роботи над проектом, чітко оцінивши всі можливі компоненти учасників цього проекту.

Формування команди з різнобічним набором навичок та якостей

Наявність у команді людей з різноплановими навичками та досвідом забезпечує високу результативність роботи юридичного департаменту. Причому йдеться не про традиційні знання з різних галузей права (hard skills), а про новаторський підхід до роботи і так званих м'яких навичок (soft skills).

Якщо проаналізувати навички, необхідні сьогодні для корпоративних юристів, можна виділити три основні групи:

1. навички юриста-експерта (specialist expert lawyer);

2. навички юриста-практика (practical service lawyer);

3. навички бізнесу-партнера (business relationship lawyer).

За останні роки роль юриста із простої і не завжди зрозумілої навіть для власників бізнесів сервісної складової на другорядних позиціях, переросла у повноцінного бізнес-партнера. Розуміти потреби внутрішнього клієнта, аналізувати ризики і одночасно керувати ними, уміння прогнозувати сценарії розвитку проекту, бачити цілісну картину, не перебуваючи в полоні особистого сприйняття подій, слухати і чути інших, відкрито сприймати зворотний зв'язок та змінюватися - далеко не завжди так просто, як сприймається оточуючими.

Класичне сприйняття ролей «юрист», «старший юрист», «начальник» розмивається сьогоднішніми викликами і відходить у минуле. Усі члени юридичної команди доповнюють один одного: хтось бере на себе більше відповідальності та вибудовує діалог з представниками бізнес-партнерів, а хтось залишається в зоні власного комфорту та працює суто експертом, що теж приносить відчутну користь. Чи має на увазі роль бізнес-партнера наявність навичок проектного менеджера та експерта? Безперечно, так. Чи може юрист бути успішним виключно у ролі експерта? Звичайно, може, за умови, що з його допомогою команда досягає успіхів і/або його знання затребувані. Робота колективу, де є лише проектні менеджери та немає експертів, не буде ефективною. У той самий час, коли необхідно визначити рішення за рекомендаціями експерта чи питання виходить поза його компетенцій чи функції загалом, роль проектного менеджера стає провідною. Тому все взаємопов'язане та органічно пов'язане для досягнення максимальної ефективності роботи юридичного департаменту в цілому.

Створення комфортних умов роботи для працівників департаменту

Іноді складно для себе прийняти і усвідомити, що в останні роки ставлення нового покоління юристів до роботи як частини життя сильно трансформувалося і кардинально відрізняється від тих фундаментальних основ, на яких моє покоління починало роботу на юридичному ринку.

Молоді фахівці сьогодні вже не готові віддаватися цілком і повністю роботі, а шукають свій work/life balance, легко розлучаючись з дискомфортним до себе ставленням у пошуках більш гнучких та зручних умов роботи та приватного життя.

Такі тенденції не варто відкидати в організації роботи юридичних служб, знаходячи можливості забезпечити своїх фахівців не лише всім необхідним інструментарієм, навчанням та навичкам, а й психологічним комфортом усередині департаменту, оскільки стресові ситуації у роботі з іншими структурами та зовнішніми контактами забезпечуються за умовчанням. Безумовно, таке відношення може бути тільки в частині загальної стратегії побудови ефективної команди спільно з СЕО/засновниками компанії, департаментом з персоналу, а отже, вмінні знайти на ринку претендентів не лише з високою експертизою у необхідній галузі права, а й соціальною та психологічною сумісністю з іншими членами команди.

Вибудовування партнерських відносин із зовнішніми консультантами

Останніми роками аналіз вибудовування роботи юридичних департаментів виявило досить чітку тенденцію до мінімізації контактів юридичних служб із зовнішніми адвокатськими об'єднаннями, нажаль. Такий підхід викликаний низкою причин, серед яких і скорочення бюджетів департаментів у період кризи, і бажання забезпечити роботою своїх юристів, показавши свою експертність та можливості роботодавцю, а також залучення до юридичних департаментів фахівців з юридичних компаній, тим самим закриваючи потребу у необхідній практиці. Наскільки ефективним виявиться такий підхід в окремо взятій компанії - покаже лише час. Тим не менш, вважаю, що уникати взаємодії із зовнішніми консультантами остаточно невірно насамперед з практичної точки зору.

Корпоративні юристи, незважаючи на можливості поділу функціоналу всередині департаментів на вузькопрофільні спеціалізації, все одно потребують додаткової та кваліфікованої допомоги своїх колег. Як то кажуть: неможливо осягнути неосяжне, але завжди необхідно прагнути до досконалості. І якщо для досягнення максимальної ефективної експертизи за окремо взятим проектом необхідний більший досвід та знання - значить варто залучити колег з аутсорсингу, адже мета одна, і вона виправдана - забезпечення максимального захисту інтересів та прав клієнта від потенційних проблем у майбутньому та відпрацювання всіх деталей та нюансів. , які вимагають високого рівня знань, і навіть головного - великого досвіду. До таких питань, наприклад, можна віднести: кримінальні процеси, патентні питання, антимонопольні суперечки, складні M&A угоди, що потребують високого рівня знання з англійського права (якщо це не є однією з основних видів супроводу в компанії) та суперечки у міжнародних судах.

Від ефективної взаємодії зовнішніх та внутрішніх юристів залежить якість кінцевого результату для бізнесу, як замовника таких послуг, а досягти успіху можна лише шляхом вибудовування партнерських відносин, заснованих на повазі та командній роботі, чіткого визначення мети та стратегії. Не варто вважати, що зовнішні юристи прагнуть забрати роботу у корпоративних юристів. Цілі у всіх свої: у корпоративних юристів ефективно закрити проект, а зовнішні адвокати заточені на отримання доходу та доведення до бізнесу своєї експертності та гармонічної доповненості до корпоративних юристів в реальній допомозі у досягненні необхідного результату.

Все вищеописане можливе тільки при належному розумінні процесів з обох сторін і певній довірі один одному, оскільки потік інформації, що взаємно надсилається, часто носить досить конфіденційний рівень. Вміння комунікації та знаходження правильних слів та дій завжди буде основою для вибудовування міцних та взаємо довірчих відносин між зовнішніми консультантами та внутрішніми юристами.

Максимально можливе використання цифрових технологій у роботі департаменту

При належному розумінні та злагоді з боку власників бізнесу чи СЕО, юристи прагнуть не відставати від останніх досягнень прогресу та переводити свою роботу в електронні системи.

Залежно від розмірів компанії та юридичних департаментів, досить давно використовуються у роботі різні електронні системи документообігу, окремі системи контролю за навантаженням в юридичному департаменті та роботи з судами, месенджери, корпоративна пошта, програми відео конференцій. Для досягнення максимальної ефективності вищезазначених інструментів компанії важливо максимально перемістити паперові аналоги первинних та інших важливих документів у цифрові на хмарні носії, бажано поза територією України. Таким чином досягається не лише комунікаційна ефективність, а й частково корпоративна безпека від охочих заволодіти такою інформацією з метою нанесення різного рівня шкоди підприємству, аж до недружнього поглинання з використанням різних інструментів.

Зазвичай такими інструментами є державні реєстри та недобросовісні державні реєстратори разом із окремими неохайними суддями. Наслідки таких дій можуть бути дуже дорогими для відновлення, так і катастрофічними в цілому.

І йдеться не лише про грошовий, а й часовий чинник. У свою чергу, потенційними опонентами у таких ситуаціях вже давно виступають як безпосередньо конкуренти, так й різні силові державні структури. За будь-якого розвитку ситуації відновлення роботи підприємства буде пріоритетним, а без збереженої інформації така робота буде неможливою.

Роль корпоративних юристів, як одних з носіїв максимальної експертизи в цьому питанні - побудувати разом з IT службою таку електронну систему комунікацій, яка дозволить ефективно відбити будь-яку потенційну атаку та зберегти можливість безперебійної роботи компанії з будь-якої точки світу поза офісом компанії. У такому разі вдасться зменшити до мінімуму ту шкоду, яка була запланована з боку опонентів і дозволить максимально збільшити витрати для нападників.

Освоєння практик Government Relations, Compliance

Лобіювання у державних органах, відстоювання інтересів у залученні депутатського корпусу та законодавчих ініціатив ще донедавна ми могли бачити лише у роботі західних колег юристів. В останні роки дедалі активніше такі фахівці затребувані в Україні, послуги лобіювання активно пропонують різні юридичні компанії, позицію GR спеціаліста можна побачити у деяких структурах юридичних департаментів.

На жаль, в Україні поки що немає спеціального Закону про лобіювання, тому буває, що дуже тонка та грамотна робота з представниками державних структур як виконавчої, так і законодавчої влади межує з нормами кримінального кодексу про корупцію.

Однак на сьогодні деякі юридичні департаменти вже зуміли налагодити взаємодію бізнесу з державними структурами через різні офіційні галузеві об'єднання, представництва та інші форми громадської підтримки зв'язку. Тому юридичним службам не варто нехтувати можливістю безпосередньо впливати на майбутні законодавчі та виконавчі ініціативи, вчасно вносити корективи в проекти нормативних актів, що готуються, виводити в публічну сферу потенційно найбільш проблемні питання з метою здійснення цивілізованого тиску на владу, яка іноді забуває, що виконує виключно сервісну функцію для народу для досягнення позитивного ефекту у розвитку різних областей, включаючи середовище бізнесу.

Незважаючи на те, що служби compliance в Україні існують досить давно, але свій розвиток вони знайшли лише там, де необхідні або через прямі вимоги законодавства або в іноземних структурах, де такі служби прописані давно внутрішніми політиками. Тим не менш, не варто забувати, що compliance потрібен, перш за все, самому бізнесу, якщо є цілі та завдання в довгостроковій перспективі розвиватися не тільки в межах України, а й освоювати західні ринки. Отже, дотримуватися західних стандартів ведення бізнесу, відкритість і зрозумілість для потенційних партнерів має бути у пріоритеті.

Залучення юридичних департаментів у забезпечення корпоративної безпеки компаній.

З урахуванням розвитку інформаційних технологій, враховуючи появу з кожним днем все більш серйозних викликів для корпоративної безпеки будь-якої компанії, роль юриста у команді забезпечення корпоративної безпеки підприємства є, безумовно, вкрай важливою. Необхідність відстеження останніх змін у законодавстві України у питаннях електронних сервісів, спрощення доступу до таких сервісів з боку третіх осіб, збільшення ризиків різних підробок первинних документів, покладають на фахівців юридичних департаментів обов'язок постійно оновлювати свою базу знань. Для розуміння всієї серйозності процесів, наприклад, варто згадати, що буквально нещодавно прогримів скандал, пов'язаний з використанням технологій DeepFake на рівні підробки голосів перших осіб, їх мобільних номерів, при відображенні на телефонах виконавців, що спричинило нанесення багатомільйонних збитків через шахрайські дій поки що не встановлених осіб. Такі виклики вимагають вже нестандартних підходів до вироблення захисних юридичних механізмів, а отже творчий підхід у повсякденній рутинній роботі корпоративних юристів нікуди не подівся.

Звичайно, багато колег побачать в описаних вище тенденціях давно знайомі функціональні обов'язки, хтось скаже, що у нас не все так складно, але можна однозначно запевнити, що все сказане є результатом аналізу сучасних викликів, багаторічного досвіду та накопичених знань.

Знань та досвіду, які дозволять будь-якому юристу в компанії організувати або показати свою значущість та високий професіоналізм у забезпеченні головної мети роботи юридичної служби - ефективного захисту прав та інтересів свого клієнта зараз та в майбутньому.

Обсудить
Добавить комментарий
Комментарии (0)