Телефоны для связи:
(044) 256-56-56
(068) 356-56-56
» » НЭК по вопросам защиты морали : отчет за 2009 год, стратегические задачи на 2010 год

НЭК по вопросам защиты морали : отчет за 2009 год, стратегические задачи на 2010 год

27 март 2019, Среда
351
0
НЭК по вопросам защиты морали : отчет за 2009 год, стратегические задачи на 2010 годПідсумки роботи та стратегічні завдання НЕК на 2010 рік

Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василь Костицький напередодні Нового року провів підсумкову нараду з представниками регіональних комісій, на якій було визначено основні досягнення та пріоритети розвитку Національної комісії на 2010-й та  подальші роки, окреслених як десять основних завдань, десять заповідей її розвитку.

Зокрема було відзначено: Національній комісії вдалося розгорнути у  суспільстві загальну дискусію про мораль та духовні цінності людини і таким чином досягти відкритого діалогу з суспільством, результатом якого повинно стати створення системи саморегуляції інформаційної сфери, налагодження належної співпраці між державними інституціями та суб’єктами медіа-ринку.
      Особливу увагу пропонувалося звернути на потік інформації, яка адресована молоді. Аналіз причин та умов, що породжують протиправну чи аморальну поведінку неповнолітніх,  показує як на молоду особистість сьогодні буквально обвалюється величезний потік інформації, значну частину якої вона не в змозі адекватно сприйняти. Окремі матеріали часто подаються в упередженому вигляді і здатні привести до моральних деформацій, породити в молодих людей агресію, прагнення до прояву насильства.
     Констатуючи той факт, що в умовах формування інформаційного суспільства, коли завдяки засобам масової інформації, кіно, аудіо та відеопродукції фактично формується світогляд суспільства, серед суб’єктів інформаційних відносин спостерігається недостатньо високий рівень усвідомлення відповідальності перед суспільством. Вони фактично не готові до саморегулювання, тому обмеження державою обігу певних видів продукції з метою захисту суспільної моралі на законодавчому рівні є вимушеним та необхідним кроком.

           Сьогодні діяльність Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі регламентується Законом України «Про захист суспільної моралі», Положенням про Національну експертну комісію України з питань захисту суспільної моралі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004р. № 1550, розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 р. № 1445-р та від 17.06.2009р. № 650-р, які стосуються забезпечення діяльності комісії, затверджено 11 проектів нормативно – правових актів що регулюють внутрішню діяльність комісії та її співпрацю з іншими державними органами, зокрема це:
    -Положення про апарат Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;
    -Положення про представників Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київі та Севастополі;
    -Положення про радників Голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;
    -Інструкція про  порядок проведення перевірок Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі;
    -Інструкція про порядок проведення експертизи Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі;
    -Положення про науково-консультативну раду Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;
    -Положення про інформаційно-комунікаційну систему Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі;     
    -Положення про порядок акредитації журналістів і технічних представників масової інформації при Національній експертній комісії України з питань захисту суспільної моралі.
      Таким чином, маючи відповідну законодавчу базу, яка стосується правових, культурних, політичних аспектів життя держави, Національна комісія добилася того, що на сьогоднішній день мораль перетворилася у політико-правову категорію, стала індикатором у політичних змаганнях, наукових дискусіях та громадських слуханнях.
      З метою удосконалення чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі апаратом Національної комісії розроблено проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів», який передбачає удосконалення організаційних засад діяльності комісії та розширення її прав та обов’язків. Зокрема проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі» передбачено доповнити повноваження Національної комісії, надавши їй право узагальнювати практику застосування законодавства, що належить до її компетенції, доповнити її повноваження в галузі розробки проектів законів та інших нормативно-правових актів разом з іншими органами виконавчої влади у підготовці таких актів, розширити повноваження комісії щодо проведення експертизи всієї продукції, яка негативно впливає на суспільну мораль. Це дає підставі стверджувати, що у минулому році створено правову основу для діяльності Національної комісії. 

      Цілеспрямована організаційна робота керівництва комісії з дотриманням законодавства у сфері захисту суспільної моралі, зокрема щодо захисту національної гідності, недопущення розпалювання національної та релігійної ворожнечі, пропаганди наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, грального бізнесу, насильства та порнографії, неповаги до національних та релігійних святинь дала очікувані результати. У 2009 році депутати Львівської та Волинської обласних рад ухвалили Звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін та доповнень до законодавчих актів України у сфері захисту суспільної моралі, депутати Житомирської обласної ради ухвалили звернення до Верховної Ради України щодо проблем моралі і духовності в суспільстві, впливу інформаційного простору на формування особистості, встановлення контролю за обігом продукції, що становить загрозу суспільній моралі, а депутати Рівненської обласної ради відзначили позитивні результати співробітництва Національної комісії та місцевих органів влади.
       В результаті співпраці представників Національної комісії та Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України у регіонах наведено лад у частині дотримання законодавчих вимог до часових рамок транслювання еротичних програм операторами кабельного телебачення.
        Підписано угоду про співробітництво між Національною комісією Рівненським міськвиконкомом  та регіональними Інтернет-провайдерами щодо непоширення порнографічної продукції у локальних комп’ютерних мережах міста Рівне.
         Відповідна робота апарату комісії з громадськістю, діячами науки, освіти та культури, народними депутатами України стимулювала створення у Верховній Раді України міжфракційного депутатського об’єднання «За духовність, моральність та здоров’я України», яке очолив депутат Верховної Ради України Павло Унгурян.
         Для реалізації поставленої мети щодо залучення широкого кола громадськості для участі в обговоренні питань, що стосуються роботи комісії, її завдань  та забезпечення її правової діяльності у 2010 році планується запровадити громадські слухання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі».
           Пошук можливих шляхів та визначення стратегічних напрямків співпраці з громадськістю у 2009 році дали змогу започаткувати такі форми роботи як круглі столи, робочі зустрічі, брифінги, спільні наради, в результаті яких були підписані угоди про співпрацю та оприлюднені спільні заяви.
     Саме тоді в засобах масової інформації після кількох «хвиль» нищівної критики з’явилися нові «інтонації» про роботу комісії, а саме аналітичні матеріали щодо  її діяльності. 
      Одним з основних завдань Національної комісії - є організація роботи      в регіонах. З цією метою представники комісії в областях налагоджують діяльність громадських колегій, які формуються з представників місцевих органів влади та відомих в регіонах діячів культури, мистецтва, науки та освіти, охорони здоров’я, представників церковних конфесій, фахівців у галузі інформації та інших спеціалістів. Такі колегії вже створено у Волинській, Закарпатській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Одеській, Черкаській, Харківській, Херсонській, Сумській областях та м. Севастополі. Завершується робота щодо створення громадських колегій в інших регіонах України.
    Формування громадських колегій сприятиме виконанню Національною комісією визначених чинним законодавством завдань на регіональному рівні, координуванню діяльності Національної комісії та інших органів державної влади, а також залученню до роботи з утвердження моральності у суспільстві науковців та громадськості.
      На виконання окремих доручень Кабінету Міністрів України та за результатами доповіді Віце-прем’єр-міністра України І.В.Васюника «Щодо викликів та головних завдань у сфері захисту суспільної моралі», для ефективної реалізації визначених Законом України «Про захист суспільної моралі» завдань, Національною комісією в установленому порядку було внесено пропозицію розглянути на сесіях обласних рад питання про стан дотримання законодавства України щодо захисту суспільної моралі в регіонах.

     На сьогоднішній день вищезазначене питання розглянуте на сесіях Львівської, Волинської, Житомирської та Рівненської обласних рад.
     Найближчим часом питання дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі буде розглянуто на сесіях Закарпатської, Херсонської, Кіровоградської та Івано-Франківської обласних рад.
       Це є свідченням цього, що загалом в нашій державі почала налагоджуватися тісна співпраця між Національною комісією та органами державної влади і місцевого самоврядування, а діяльність нового складу Національної комісії спрямована на встановлення відкритого діалогу з представниками громадських організацій, професійних спільнот, медіа-бізнесу.
       Відповідно до вимог чинного законодавства України в галузі захисту суспільної моралі, Національною комісією у 2009 році проводився систематичний моніторинг друкованої продукції, глобальної мережі Інтернет, ефіру провідних телеканалів та радіостанцій, видовищних заходів.
     За результатами моніторингу у березні 2009 року задля запровадження саморегулювання в дотриманні суб’єктами інформаційної діяльності законодавства, що регламентує захист суспільної моралі, між державними органами і представниками мас-медіа було підписано «Хартію про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі». Після підписання Хартії відчутно зменшилася кількість порушень суб’єктами інформації чинного законодавства України у сфері захисту суспільної моралі. Досвід показав, що з огляду на ефективність та дієвість вище вказаного документу, регіональним представникам необхідно розробити та прийняти на місцевому рівні аналогічні акти.
       На сьогоднішній день перед Національною комісією стоїть основне завдання – відстоювати довіру у суспільстві, працюючи інколи в умовах   критики з боку мас-медіа. 
       Перші кроки у цьому напрямку вже зроблено. Національна комісія вибрала стратегію регулювання своєї діяльності на основі громадської думки та живого діалогу між державними інституціями і суб’єктами медіа-простору. Для закріплення досягнутого у першому кварталі 2010 року     Національна комісія планує провести за участю Віце-прем’єр-міністра України І.В. Васюника спільну нараду з керівниками інтернет-видань, на якій обговорити питання захисту інформаційного простору від матеріалів, що становлять загрозу фізичному, інтелектуальному та психологічному стану населення, а також виробити пропозиції щодо впорядкування відповідної нормативно-правової бази.
      З метою забезпечення виконання передбачених чинним законодавством завдань Національної комісії в галузі  експертної діяльності, то у 2009 році загальна кількість опрацьованої продукції щодо відповідності законодавству у сфері захисту суспільної моралі  складає 14591 одиницю.

      Експертами всього було досліджено 13558 фільмів та відео сюжетів, 256 одиниць друкованої продукції, 172 одиниці рекламної продукції, 192 одиниці продукції сексуального характеру та інших матеріалів, видано 353 експертні висновки.
      Частину експертних досліджень було ініційовано Національною комісією за результатами здійснених моніторингів телеефіру, преси та Інтернет-видань. Зокрема у минулому році на дослідженні комісії перебували фільми, які за результатами експертизи були визнані як такі, що порушували норми Закону України «Про захист суспільної моралі», але при цьому мали дозволи Міністерства культури та туризму України. Це фільми «Хостел» та «Пила».
       Національною комісією було прийнято рішення щодо звернення до Державної служби кінематографії про скасування державної реєстрації та визнання недійсними прокатних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування вказаних фільмів.
       У минулому році значно збільшилась кількість звернень до комісії, які стосуються порушень законодавства про захист суспільної моралі у сфері недопущення пропаганди расової і національної ворожнечі, фашизму і неофашизму, неповаги до національних та релігійних святинь, образи нації чи особи за національною ознакою.
        Враховуючи таку тенденцію Національна комісія у 2010 році планує більш тісніше працювати з правоохоронними органами, комерційними структурами, громадськими організаціями, органами державного управління та місцевого самоврядування, підприємствами та установами,  зі зверненнями громадян.
        Для оптимізації роботи комісії ведеться активний підбір кадрів за окремими напрямками її діяльності. Активно до роботи апарату комісії залучаються громадські радники з числа науковців, діячів культури і мистецтва, які мають необхідний досвід і можуть надавати практичну та науково-методичну допомогу. Основним завданням просвітницького напрямку діяльності комісії є здійснення системи заходів, спрямованих на підвищення рівня поінформованості широких кіл громадськості, державних службовців, фахівців соціальної сфери, педагогів, лікарів, студентів, учнівської молоді  з питань захисту суспільної моралі.
       Важливою складовою такої роботи є залучення науковців, спеціалістів різних галузей до процесу обговорення наявних  та прогнозованих тенденцій і загроз, що постають у відповідній сфері, проведення науково-практичних конференцій та круглих столів, присвячених проблемам ксенофобії, українофобії, расової та національної ворожнечі, висвітлення роботи комісії в засобах масової інформації, що є позитивною тенденцією до зменшення реакційних нападів на комісію. 

       Питання захисту суспільної моралі в Україні активно обговорювалося   з представниками зарубіжних організацій. Зокрема у 2009 році було підписано Меморандум про співпрацю між Національною комісією та Міжнародною громадською організацією «Асоціація сприяння розвитку національного лідерства». Відповідна робота в напрямку започаткування міжнародного партнерства сьогодні ведеться з китайською амбасадою та поляками. Певний позитив такої співпраці свідчить про  те, що не лише Україна, але і зарубіжні партнери хочуть перейняти наш досвід.
      Нещодавні соціологічні дослідження засвідчують: 51% українців вважають, що загальний стан моральності в нашому суспільстві є незадовільним і загрожує національній безпеці України, а більш ніж 70% респондентів упевнені, що українське суспільство зупинилося у своєму духовно-моральному розвитку.
       Україна є демократичною державою. А в демократичній державі моральні цінності є життєвими орієнтирами людини. З урахуванням того, що саме мораль визначає цілі, методи й характер нашого суспільства -  в Україні працює і в подальшому працюватиме Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі!
Прес-служба
Національної комісії
Обсудить
Добавить комментарий
Комментарии (0)