Телефоны для связи:
(044) 256-56-56
(068) 356-56-56
» » Указ президента Украины № 1111/2011

Указ президента Украины № 1111/2011

25 сентябрь 2018, Вторник
322
0
Указ президента Украины № 1111/2011На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити щорічні премії Президента України для молодих вчених 2011 року:

- за роботу «Розробка та вдосконалення способів прогнозу та запобігання газодинамічним явищам при розробці вугільних пластів»:
ВОЛОШИНІЙ Наталії Ігорівні - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України
КОЛЬЧИКУ Івану Євгеновичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України
МЕЛЬНИКОВУ Денису Валерійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту фізики гірничих процесів НАН України
БОЙКУ Олексію Миколайовичу - головному технологові підрозділу «Шахта «Торецька» державного підприємства «Дзержинськвугілля»;
- за роботу «Розрахунок на міцність та довговічність композитних пластинчастих елементів конструкцій складної форми з тріщинами»:
МАКСИМОВИЧ Олесі Володимирівні - докторові технічних наук, професорові Луцького національного технічного університету;
- за роботу «Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксира»:
ДІБРІВНОМУ Олександру Валерійовичу - начальникові групи державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля»;
- за роботу «Розробка новітніх інформаційно-технічних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь»:
БРОВАРЦЮ Олександру Олександровичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного університету біоресурсів і природокористування України;
- за роботу «Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів»:
НАУМОВУ Віталію Сергійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
ШРАМЕНКО Наталі Юріївні - кандидатові технічних наук, доцентові Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
- за роботу «Розвиток теорії твердіння та технології розливання сталі на машинах безперервного лиття заготовок»:
ШТЕПАНУ Євгену Вікторовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Донецького національного технічного університету
КРАВЧЕНКУ Артему Вадимовичу - аспірантові Донецького національного технічного університету
УХІНУ Володимиру Євгеновичу - аспірантові Донецького національного технічного університету
ВЕРЗІЛОВУ Олексію Павловичу - студентові Донецького національного технічного університету;
- за цикл наукових праць «Створення матеріалів з новими властивостями шляхом формування твердих розчинів Bi-Sb та штучних клатратних систем С60-Bi»:
ДРОЗДОВУ Антону Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
ДРОЗДОВІЙ Ганні Анатоліївні - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
- за роботу «Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань»:
БУРИКІНУ Олександру Борисовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького національного технічного університету
КОМАРУ Вячеславу Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького національного технічного університету
ЛЕСЬКУ Владиславу Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького національного технічного університету
РУБАНЕНКО Олені Олександрівні - кандидатові технічних наук, асистентові Вінницького національного технічного університету;
- за роботу «Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)»:
ОНИЩЕНКО Світлані Володимирівні - кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
САМОЙЛІК Марині Сергіївні - кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
ГОЛІК Тетяні Юріївні - асистентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;
- за роботу «Новітні технології водопостачання та водовідведення: науково-технічне обгрунтування»:
МЕЛЬНИКОВІЙ Оксані Сергіївні - кандидатові економічних наук, доцентові Донбаської національної академії будівництва і архітектури
РОЖКОВУ Віталію Сергійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Донбаської національної академії будівництва і архітектури
САХНОВСЬКІЙ Вікторії Миколаївні - асистентові Донбаської національної академії будівництва і архітектури
КАРАГЯУРУ Андрію Степановичу - кандидатові технічних наук, доцентові Харківського національного університету будівництва та архітектури;
- за роботу «Математичне моделювання динаміки та аеродинаміки вертикально-осьових вітроенергетичних установок «:
РЕДЧИЦЮ Дмитру Олександровичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту транспортних систем і технології НАН України
ТАРАСОВУ Андрію Сергійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту транспортних систем і технології НАН України
ДЕГТЯРЬОВУ Дмитру Андрійовичу - провідному інженерові Інституту транспортних систем і технології НАН України;
- за цикл наукових праць «Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних грунтів України»:
КАРМАЗИНЕНКУ Сергію Петровичу - кандидатові географічних наук, науковому співробітникові Інституту географії НАН України;
- за роботу «Розробка нанокомпозиційних градієнтних покриттів триботехнічного призначення»:
КОРНІЄНКУ Анатолію Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного авіаційного університету;
- за роботу «Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж»:
БОНДАРЧУКУ Андрію Петровичу - старшому викладачеві Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій;
- за роботу «Стратегія збереження біорізноманіття автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся»:
КОРНІЙЧУК Наталії Миколаївні - кандидатові біологічних наук, завідувачеві кафедри Житомирського державного університету імені Івана Франка
ШЕЛЮК Юлії Святославівні - кандидатові біологічних наук, доцентові Житомирського державного університету імені Івана Франка;
- за цикл наукових праць «Нанодисперсні та наноструктуровані люмінесцентні матеріали багатоцільового застосування»:
ГУРАЛЬЧУКУ Глібу Ярославовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
БЕСПАЛОВІЙ Ірині Ігорівні - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
ЄРМОЛАЄВІЙ Юлії Володимирівні - молодшому науковому співробітникові Інституту монокристалів НАН України
КОСІНОВІЙ Анні Володимирівні - молодшому науковому співробітникові Інституту монокристалів НАН України;
- за роботу «Синтез окислювальних барвників на текстильних матеріалах»:
ГАРАНІНІЙ Ользі Олександрівні - кандидатові технічних наук, доцентові Київського національного університету технологій та дизайну
РЕДЬКО Яні Володимирівні - кандидатові технічних наук, доцентові Київського національного університету технологій та дизайну;
- за роботу «Прогнозування ефективності системного лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі»:
АСЄЄВУ Олексію Ігоровичу - кандидатові медичних наук, асистентові Дніпропетровської державної медичної академії;
- за роботу «Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях»:
ГОРБЕНКО Олені Миколаївні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України
НІКОЛАЄНКУ Олексію Валентиновичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України
ГРИШКОВІЙ Віталіні Сергіївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України;
- за цикл наукових праць «Властивості та модуляція хлорних каналів у нейронах головного мозку»:
РОЗУМНІЙ Наталії Миколаївні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України
ФЕДОРЕНКО Олені Андріївні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця НАН України;
- за цикл наукових праць «Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів»:
СМУТКУ Олегу Володимировичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту біології клітини НАН України
ДЕМКІВ Ользі Михайлівні - інженерові II категорії Інституту біології клітини НАН України
ПЄШКОВІЙ Вікторії Миколаївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України
ГОРЮШКІНІЙ Татьяні Борисівні - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології та генетики НАН України;
- за роботу «Розробка новітніх методів діагностики, профілактики та терапії дифтерії із застосуванням генно-інженерних підходів»:
КАБЕРНЮКУ Андрію Аркадійовичу - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України
ОЛІЙНИК Олені Сергіївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України;
- за цикл наукових праць «Похідні планарних гетероциклічних систем як перспективні противірусні агенти широкого спектру дії та індуктори інтерферону»:
КАРПЕНКУ Олександру Сергійовичу - кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України
ШИБІНСЬКІЙ Марині Олегівні - молодшому науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського НАН України;
- за роботу «Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій»:
КОСАКІВСЬКІЙ Ілоні Анатоліївні - кандидатові медичних наук, асистентові Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика;
- за роботу «Гігієнічна оцінка біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла»:
МІНЧЕНКУ Дмитру Олександровичу - кандидатові медичних наук, асистентові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
ЗІНЧЕНКО Тетяні Олександрівні - аспірантові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;
- за цикл наукових праць «Роль фосфоліпаз c та d клітин рослин в реалізації біологічної дії цитокінів та абсцизової кислоти»:
КОЛЕСНИКОВУ Ярославу Сергійовичу - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України
ЯКОВЕНКО Оксані Миколаївні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;
- за цикл наукових праць «Керування спрямованістю та селективністю перетворень поліфункціональних органічних сполук за допомогою сучасних методів активації»:
ГОРОБЦЮ Миколі Юрійовичу - кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
САХНО Яні Ігорівні - кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
МУРАВЙОВІЙ Олені Олександрівні - кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України
ЄРМОЛАЄВУ Сергію Андрійовичу - інженерові II категорії державної наукової установи «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» НАН України;
- за цикл наукових праць «Отримання фармацевтично-цінних білків у рослинах та вивчення стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів»:
СІНДАРОВСЬКІЙ Яні Рудольфівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
ВАСИЛЕНКУ Максиму Юрійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
ГУЗИК Ользі Йосипівні - аспірантові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України
ДЕМЧЕНКУ Олександру Анатолійовичу - провідному інженерові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України;
- за роботу «Еліта Слобідської України»:
ПОТАПЕНКО Світлані Петрівні - кандидатові історичних наук, науковому співробітникові Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України;
- за цикл наукових праць «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства»:
ПІДДУБНІЙ Людмилі Іванівні - докторові економічних наук, доцентові Харківського національного економічного університету;
- за роботу «Промислові агломерації України: суспільно-географічне дослідження господарської ефективності формування та розвитку»:
ГЛАДКОМУ Олександру Віталійовичу - докторові географічних наук, доцентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- за роботу «Система сертифікації земель (грунтів) сільськогосподарського призначення»:
ЛАЗЕБНІЙ Марині Євгенівні - завідувачеві сектору Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського»;
- за цикл наукових праць «Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація»:
ЗАМУЛІ Ірині Валеріївні - докторові економічних наук, професорові Житомирського державного технологічного університету;
- за цикл наукових праць «Актуальні проблеми інноваційного права в Україні»:
АТАМАНОВІЙ Юлії Євгенівні - докторові юридичних наук, заступникові директора Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку;
- за цикл наукових праць «Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики»:
ВОЛОШИНУ Юрію Олексійовичу - докторові юридичних наук, проректорові Маріупольського державного університету;
- за роботу «Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу»:
ЛАЙКУ Олександру Івановичу - кандидатові економічних наук, докторантові Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
- за роботу «Розробка теорії, методів розрахунку і технології створення гумотросових канатів шахтних підйомних установок нового покоління»:
КОЛОСОВУ Дмитру Леонідовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного гірничого університету;
- за роботу «Підвищення якості та продуктивного потенціалу культурних рослин на основі фізіолого-генетичних та агрохімічних заходів»:
ПОЧИНКУ Віталію Михайловичу - кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
ГРУШІ Віктору Володимировичу - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
ОКСЬОМ Людмилі Леонідівні - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України
ПАЛАНИЦІ Марії Павлівні - кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;
- за роботу «Розробка технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю для створення джерел імпортозамінної сировини»:
ДІДЕНКО Світлані Юріївні - кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр'єва
НІКОЛЕНКО Ірині Анатоліївні - молодшому науковому співробітникові Інституту рослинництва імені В.Я.Юр'єва
ТИМЧУКУ Дмитру Сергійовичу - аспірантові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;
- за роботу «Сучасні методи діагностики, профілактики та лікування змішаних інвазій однокопитних тварин в Україні»:
ГАЛАТ Марині Владиславівні - кандидатові ветеринарних наук, асистентові Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
9 грудня 2011 року
Обсудить
Добавить комментарий
Комментарии (0)