Телефоны для связи:
(044) 256-56-56
(068) 356-56-56
» » Проект Закону щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір

Проект Закону щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір

09 декабрь 2018, Воскресенье
368
0
Проект Закону щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простірПроект Закону щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір

Вноситься народним депутатам України
Є.І. Царьковим
                                                  К.Є. Лук’яновою
                                                  Т.В. Унгуряном
                                                  Ю.С. Ковалевською
                                                  Т.В. Чорновіл
                                                  Л.С. Григорович

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)
Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
   
1. У Законі України «Про захист суспільної моралі» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 14, ст. 192 )
1) Статтю 1, частину 1, після 3 абзацу доповнити новим абзацом наступного змісту:
      «гомосексуалізм – стосунки сексуального характеру між особами однієї статі;»
2) Статтю 2, частину 3, після 4 абзацу доповнити новим абзацом наступного змісту:
     «пропагує гомосексуалізм;»
    
2. У Законі України «Про друковані засоби масової інформації  (пресу) в Україні» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 1, ст. 1 )
 
1) У Статті 3, після абзацу 3, добавити абзац 4 наступного місту: «пропаганди гомосексуалізму;»
3. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення»  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 10, ст. 43 )
1) У Статті 6, частина 2, після абзацу 8  добавити абзац 9 наступного змісту:    
«пропаганди гомосексуалізму;»
4. У законі «Про видавничу справу» ( Відомості Верховної Ради України (ВВР),             1997, N 32, ст. 206 )
1) У Статті 28, частина 2, абзац 4 викласти в новій редакції наступного змісту:
«виготовляти чи розповсюджувати видавничу продукцію порнографічного характеру і таку, що пропагує культ насильства, жорстокості, гомосексуалізму;»
5. У кримінальному кодексі України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст. 131 )
1) У Статті 300 добавити слово «гомосексуалізм»
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Голова Верховної Ради                                                                              В. Литвин
 України
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)
1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України
Проект закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір” розроблено з метою підсилення протидії пропаганді гомосексуалізму в Україні та забезпечення правових засад притягнення до відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту громадського порядку і моральності українського суспільства.
Поширення гомосексуалізму складає загрозу національній безпеці, оскільки приводить до епідемії ВІЧ/СНІД, а також руйнує інститут сім'ї та може призвести до  демографічного кризису.
Для вирішення вказаних демографічних проблем необхідним є створення умов для спрямування державної політики на покращення морального здоров’я нації, в тому числі шляхом впровадження дієвих механізмів утвердження сімейних цінностей та запобігання поширенню в засобах масової інформації проявів моральної розбещеності. Саме моральна розбещеність і так звана сексуальна свобода, які пропагуються в Україні, створюють загрозу для вищевказаних цінностей – здоров’я населення, інституту сім’ї, конституційних прав батьків, матерів, дітей, свободи слова та віросповідання, стабільної демографічної ситуації.
Деякі засоби масової інформації, всупереч інтересам суспільства і держави, формують толерантне ставлення до таких явищ як стосунки сексуального характеру осіб однієї статі. Відомо, що будь-яка форма сексуальної розбещеності в суспільстві завжди призводить до масштабних проблем соціального, економічного та епідеміологічного характеру.
Пропагуючи крайні форми сексуальної розпусти, українські ЗМІ створюють умови для поширення епідемії СНІДу в Україні. Щоб зупинити цей небезпечний процес, необхідно розробити відповідні імперативні норми, які заборонять українським мас-медіа пропагувати одностатеві сексуальні відносини  в Україні.
Таким чином, свобода слова, яка лежить в основі діяльності ЗМІ, повинна бути обмежена шляхом встановлення відповідних заборон у законодавстві України. Умовами для встановлення таких заборон у законодавстві є зловживання свободою слова з боку ЗМІ.
Враховуючи зазначене та з метою протидії пропаганди гомосексуалізму  та забезпеченню правових засад підвищення моральності українського суспільства необхідно прийняти вказаний законопроект.
2. Мета та завдання прийняття Закону України
Прийняття законопроекту зумовлене необхідністю встановлення відповідальності за дії, які пропагують стосунки сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації чи використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму. Внесення змін до Кримінального кодексу України має на меті врегулювання питання посилення відповідальності за скоєння злочинів, проти громадського порядку та моральності. Внесення змін до Закону України «Про захист суспільної моралі» Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Закону України «Про видавничу справу» забезпечить нормативну базу для регулювання діяльності друкованих засобів масової інформації, використання телерадіоорганізації щодо протидії пропаганди гомосексуалізму через засоби масової інформації.
3. Загальна характеристика і основні положення акту
Законопроектом пропонується внести доповнення до Закону України  «Про захист суспільної моралі», Кримінального кодексу України, Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Закону України «Про видавничу справу» щодо встановлення заборони пропаганди та встановлення кримінальної відповідальності за пропаганду гомосексуалізму.
Крім того, проектом встановлюється відповідальність за розповсюдження творів, що пропагують гомосексуалізм.
Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про захист суспільної моралі» та Закону України «Про видавничу справу», які визначають заборону виробництва, виготовлення та розповсюдження продукції яка пропагує гомосексуалізм. Також, проектом передбачено внесення змін до Закону України Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та Закону України «Про телебачення і радіомовлення», у частині неприпустимості зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації, використання телерадіоорганізації для пропаганди гомосексуалізму .
4. Стан нормативно-правової бази
Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття внесення змін до інших Законів України не потребує.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття проекту закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір” не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту
Прийняття проекту закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір” сприятиме підвищенню ефективності протидії пропаганди сексуальних збочень в Україні та забезпечить правові засади притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства у сфері захисту основ національної безпеки України, громадського порядку та моральності. Це унеможливить соціальні конфлікти в Україні та сприятиме реалізації стратегії захисту національної безпеки України.
 
Народні депутати України            
         
                                           Є.І. Царьков
                                                                                        К.Є. Лук’янова
                                                                                   П.Я. Унгурян
                                                                                              Ю.С. Ковалевська
                                                                                      Т.В.  Чорновіл
                                                                                         Л.С. Григорович
Обсудить
Добавить комментарий
Комментарии (0)