Телефоны для связи:
(044) 256-56-56
(068) 356-56-56
» » Рада адвокатів України роз'яснила вимоги до адвокатських запитів

Рада адвокатів України роз'яснила вимоги до адвокатських запитів

07 август 2021, Суббота
694
0

Рада адвокатів України затвердила роз'яснення щодо вимог до адвокатських запитів.

Відповідне рішення № 53 прийнято 3 липня 2021 року.

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні визначає Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (далі - Закон).

Згідно зі статтею 24 Закону адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється.

Рада адвокатів України роз'яснила вимоги до адвокатських запитівНадання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.

Відповідно до частини 2 цієї ж статті орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов'язані не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 20 Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема, звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб).

Таким чином, подання адвокатом адвокатського запиту є професійним правом адвоката, у зв'язку із наданням правової допомоги на підставі договору про надання правової допомоги.

Вимоги до подання адвокатського запиту є однаковими для всіх адвокатів, незалежно від організаційних форм, в яких вони здійснюють адвокатську діяльність - індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання.

Подавати адвокатські запити з метою одержання консультацій і роз'яснень положень законодавства заборонено. Однак жодної обов'язкової вимоги щодо зазначення доцільності, мети отримання необхідної інформації в чинному законодавстві не визначено (абзац 3 частини 1 статті 24 Закону).

Таким чином, у випадку, коли адвокат вважає зазначення інформації щодо доцільності, мети отримання ним необхідної інформації та копій документів є доречним та необхідним саме у його випадку, додаткове зазначення такої інформації не є забороною. Своєю чергою, мотив, мета та доцільність отримання інформації та копій документів шляхом направлення адвокатського запиту може стосуватися питань, з яких клієнт звертався за допомогою до адвоката, що в розумінні статті 22 Закону є адвокатською таємницею.

Рада адвокатів України неодноразово наголошувала на тому, що вимога надання будь-яких інших документів, окрім ордера та копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю - забороняється та є адміністративним правопорушенням.

РАУ звертає увагу, що профільний Закон розділяє право адвоката на звернення із адвокатським запитом і право адвоката на представництво інтересів клієнтів у органах державної влади. Саме у випадках особистого представництва прав осіб чинний Закон "Про виконавче провадження" вимагає підтвердження повноважень адвоката ордером та витягом з договору про надання правової (правничої) допомоги на кшталт підтвердження повноважень адвоката в адміністративному, кримінальному чи господарському судовому провадженні.

В частині вимог до підтвердження повноважень адвоката Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" є спеціальним по відношенню до Закону "Про виконавче провадження". До того ж профільний Закон є спеціальним і стосується будь-якого напрямку професійної діяльності адвоката.

Вказана правова позиція висвітлена у рішенні РАУ "Про затвердження роз'яснення щодо вичерпного переліку вимог до адвокатського запиту" від 21 вересня 2020 року № 75.

З огляду на наведене, Рада адвокатів України наголошує, що вичерпний перелік документів, які мають додаватися до адвокатського запиту, передбачений частиною 1 статті 24 Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", і розширеному тлумаченню не підлягає.

Обсудить
Добавить комментарий
Комментарии (0)